حواصیل

حواصیل
حواصیل
حواصيل خاکستری (♂ و ♀) – Ardea cinerea
اندازه : ۹۰ سانتیمتر

اگرت بزرگ (♂ و ♀) – Egretta alba
اندازه : ۸۸ سانتیمتر

حواصيل ارغواني – Ardea purpurea
اندازه : ۷۸ سانتیمتر

بوتيمار – Botaurus stellaris
اندازه : ۷۵ سانتیمتر

گاوچرانک – Bubulcus ibis
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

اگرت ساحلي (شکل تیره و روشن) – Egretta gularis
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

بوتيمار کوچک – Ixobrychus minutus
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

حواصيل شب – Nycticorax nycticorax
اندازه : ۶۰ سانتیمتر

اگرت کوچک – Egretta garzetta
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

حواصيل زرد – Ardeola ralloides
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

حواصيل سبز – Boturides striatus
اندازه : ۴۶ سانتیمتر


طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

نظر خود را ارسال كنيد

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما