شاهین

شاهین ها
شاهین ها
لیل (♂ و ♀) – Falco subbuteo
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

بحری – Falco peregrinus
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

طرلان – Accipiter gentilis
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

سارگپه چشم سفید (♂ و ♀) – Butastur teesa
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

سنقر گندم زار (♀) – Circus pygargus
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

دلیجه (♂ و ♀) – Falco tinnunculus
اندازه : ۳۴ سانتیمتر

ترمتای (♂ و ♀) – Falco columbarius
اندازه : ۳۲ سانتیمتر

ترمتای سر حنایی (♂ و ♀) – Falco chicquera
اندازه : ۳۳ سانتیمتر۳ سانتیمتر

لاچین – Falco biarmicus
اندازه : ۴۲ سانتیمتر

بالابان – Falco cherrug
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

شاهین – Falco pelegrinoides
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

پیغو (♂ و ♀) – Accipiter brevipes
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

پیغوی کوچک (♂ ) – Accipiter badius
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

ترمتای پا سرخ (♂ و ♀) – Falco vespertinus
اندازه : ۳۰ سانتیمتر

قرقی – Accipiter nisus
اندازه : ۳۲ سانتیمتر

دلیجه کوچک (♂ ) – Falco naumanni
اندازه : ۳۰ سانتیمتر

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

نظر خود را ارسال كنيد

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما