درنای سفید سیبری

درنای سفید سیبری

درنای سفید سیبری

Siberian White Crane

Grus Leucogeranus

اندازه هر کدام : ۱۳۵ سانتیمتر

ساخت : ۱۳۷۸

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما