آرشیو

 

خانواده غواص -GAVIIDAE

غواص گلو سیاه

غواص گلو سیاه

 

خانواده کشیم -PODICIPEDIDAE

کشیم بزرگ

کشیم بزرگ

 

خانواده باکلان – PHALACROCORACIDAE

باکلان

باکلان

 

خانواده حواصیل – ARDEIDAE

حواصیل شب

حواصیل شب

اگرت بزرگ

اگرت بزرگ

حواصیل خاکستری

حواصیل خاکستری

حواصیل ارغوانی

حواصیل ارغوانی

 

خانواده اکراس – THRESKIORNITHIDAE

کفچه نوک

کفچه نوک

 

خانواده لک لک – CICONIIDAE

لک لک سفید

لک لک سفید

لک لک سیاه

لک لک سیاه

 

خانواده مرغابی – ANATIDAE

عروس غاز

عروس غاز

غاز خاکستری

غاز خاکستری

غاز پیشانی سفید

غاز پیشانی سفید

غاز پا زرد

غاز پا زرد

کله سبز

کله سبز

فیلوش

فیلوش

نوک پهن

نوک پهن

اردک تاجدار

اردک تاجدار

اردک بلوطی

اردک بلوطی

مرگوس سفید

مرگوس سفید

 

خانواده عقاب ماهی گیر – PANDIONIDAE

عقاب ماهی گیر

عقاب ماهی گیر

 

خانواده باز ، عقاب ، لاشخور – ACCIPITRIDAE

طرلان

طرلان

سارگپه پر پا

سارگپه پر پا

عقاب جنگلی

عقاب جنگلی

عقاب تالابی

عقاب تالابی

عقاب طلایی

عقاب طلایی

دال سیاه

دال سیاه

سنقر گندم زار

سنقر گندم زار

 

خانواده شاهین – FALCONIDAE

بالابان

بالابان

بالابان

بالابان

بحری

بحری

شاهین

شاهین

ترمتای

ترمتای

 

خانواده سیاه خروس – TETRAONIDAE

سیاه خروس

سیاه خروس

 

خانواده قرقاول – PHASIANIDAE

کبک

کبک

دراج

دراج

قرقاول

قرقاول

 

خانواده درنا – GRUIDAE

درنا ی کوچک

درنا ی کوچک

درنا ی سفید سیبری

درنا ی سفید سیبری

 

خانواده یلوه – RALLIDAE

چنگر

چنگر

 

خانواده آبچلیک – SCOLOPACIDAE

آبچلیک نوک سر با لا

آبچلیک نوک سر با لا

 

خانواده آوست – RECURVIROSTRIDAE

چوب پا

چوب پا

 

خانواده گلاریول – GLAREOLIDAE

دودوک

دودوک

 

خانواده کاکایی – LARIDAE

کاکایی بزرگ

کاکایی بزرگ

کاکایی پشت سیاه

کاکایی پشت سیاه

پرستوی دریایی کاکلی

پرستوی دریایی کاکلی

 

خانواده باقرقره – PTEROCLIDAE

باقرقره شکم سفید

باقرقره شکم سفید

باقرقره دم دراز

باقرقره دم دراز

 

خانواده کبوتر – COLUMBIDAE

کبوتر چاهی

کبوتر چاهی

 

خانواده طوطی – PSITTACIDAE

طوطی طوق   صورتی

طوطی طوق صورتی

 

خانواده ماهی خورک – ALCEDINIDAE

ماهی خورک  سینه سفید

ماهی خورک سینه سفید

ماهی خورک  کوچک

ماهی خورک کوچک

 

خانواده زنبور خور – MEROPIDAE

زنبور خور کوچک

زنبور خور کوچک

زنبور خور معمولی

زنبور خور معمولی

 

خانواده دارکوب – PICIDAE

دارکوب سیاه

دارکوب سیاه

 

خانواده چکاوک – ALAUDIDAE

چکاوک کاکلی

چکاوک کاکلی

 

خانواده دم جنبانک – MOTACILLIDAE

دم جنبانک خاکستری

دم جنبانک خاکستری

دم جنبانک ابلق

دم جنبانک ابلق

 

خانواده سار – STURNIDAE

مینا

مینا

 

خانواده کلاغ – CORVIDAE

کلاغ سیاه

کلاغ سیاه

کلاغ ابلق

کلاغ ابلق

 

خانواده بال لاکی – BOMBYCILLIDAE

بال لاکی

بال لاکی

 

خانواده مگس گیر – MUSCICAPIDAE

مگس گیر ابلق باختری

مگس گیر ابلق باختری

 

خانواده بلبل خرما – PYCNONOTIDAE

بلبل خرما

بلبل خرما

 

خانواده توکا – TURDIDAE

توکای بال سرخ

توکای بال سرخ

 

خانواده چرخ ریسک – PARIDAE

چرخ ریسک بزرگ

چرخ ریسک بزرگ

چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی

چرخ ریسک پشت بلوطی

 

خانواده کمرکلی – SITTIDAE

کمرکلی بزرگ

کمرکلی بزرگ

دیوار خزک

دیوار خزک

 

خانواده گنجشک – PLOCEIDAE

گنجشک معمولی

گنجشک معمولی

 

خانواده سهره – FRINGILLIDAE

سهره نوک قیچی

سهره نوک قیچی

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما