آرشیو

 

خانواده غواص -GAVIIDAE

غواص گلو سياه

غواص گلو سياه

 

خانواده کشیم -PODICIPEDIDAE

کشيم بزرگ

کشيم بزرگ

 

خانواده باکلان – PHALACROCORACIDAE

باکلان

باکلان

 

خانواده حواصیل – ARDEIDAE

حواصيل شب

حواصيل شب

اگرت بزرگ

اگرت بزرگ

حواصيل خاکستري

حواصيل خاکستري

حواصيل ارغواني

حواصيل ارغواني

 

خانواده اکراس – THRESKIORNITHIDAE

کفچه نوک

کفچه نوک

 

خانواده لک لک – CICONIIDAE

لک لک سفيد

لک لک سفيد

لک لک سياه

لک لک سياه

 

خانواده مرغابی – ANATIDAE

عروس غاز

عروس غاز

غاز خاکستري

غاز خاکستري

غاز پيشاني سفيد

غاز پيشاني سفيد

غاز پا زرد

غاز پا زرد

کله سبز

کله سبز

فيلوش

فيلوش

نوک پهن

نوک پهن

اردک تاجدار

اردک تاجدار

اردک بلوطي

اردک بلوطي

مرگوس سفيد

مرگوس سفيد

 

خانواده عقاب ماهی گیر – PANDIONIDAE

عقاب ماهي گير

عقاب ماهي گير

 

خانواده باز ، عقاب ، لاشخور – ACCIPITRIDAE

طرلان

طرلان

سارگپه پر پا

سارگپه پر پا

عقاب جنگلي

عقاب جنگلي

عقاب تالابي

عقاب تالابي

عقاب طلايي

عقاب طلايي

دال سياه

دال سياه

سنقر گندم زار

سنقر گندم زار

 

خانواده شاهین – FALCONIDAE

بالابان

بالابان

بالابان

بالابان

بحري

بحري

شاهین

شاهین

ترمتاي

ترمتاي

 

خانواده سیاه خروس – TETRAONIDAE

سياه خروس

سياه خروس

 

خانواده قرقاول – PHASIANIDAE

کبک

کبک

دراج

دراج

قرقاول

قرقاول

 

خانواده درنا – GRUIDAE

درنا ي کوچک

درنا ي کوچک

درنا ي سفید سیبری

درنا ي سفید سیبری

 

خانواده یلوه – RALLIDAE

چنگر

چنگر

 

خانواده آبچلیک – SCOLOPACIDAE

آبچليک نوک سر با لا

آبچليک نوک سر با لا

 

خانواده آوست – RECURVIROSTRIDAE

چوب پا

چوب پا

 

خانواده گلاریول – GLAREOLIDAE

دودوک

دودوک

 

خانواده کاکایی – LARIDAE

کاکايي بزرگ

کاکايي بزرگ

کاکایی پشت سیاه

کاکایی پشت سیاه

پرستوی دریایی کاکلی

پرستوی دریایی کاکلی

 

خانواده باقرقره – PTEROCLIDAE

باقرقره شکم سفيد

باقرقره شکم سفيد

باقرقره دم دراز

باقرقره دم دراز

 

خانواده کبوتر – COLUMBIDAE

کبوتر چاهي

کبوتر چاهي

 

خانواده طوطی – PSITTACIDAE

طوطي طوق   صورتي

طوطي طوق صورتي

 

خانواده ماهی خورک – ALCEDINIDAE

ماهي خورک  سينه سفيد

ماهي خورک سينه سفيد

ماهي خورک  کوچک

ماهي خورک کوچک

 

خانواده زنبور خور – MEROPIDAE

زنبور خور کوچک

زنبور خور کوچک

زنبور خور معمولي

زنبور خور معمولي

 

خانواده دارکوب – PICIDAE

دارکوب سياه

دارکوب سياه

 

خانواده چکاوک – ALAUDIDAE

چکاوک کاکلی

چکاوک کاکلی

 

خانواده دم جنبانک – MOTACILLIDAE

دم جنبانک خاکستري

دم جنبانک خاکستري

دم جنبانک ابلق

دم جنبانک ابلق

 

خانواده سار – STURNIDAE

مينا

مينا

 

خانواده کلاغ – CORVIDAE

کلاغ سياه

کلاغ سياه

کلاغ ابلق

کلاغ ابلق

 

خانواده بال لاکی – BOMBYCILLIDAE

بال لاکي

بال لاکي

 

خانواده مگس گیر – MUSCICAPIDAE

مگس گیر ابلق باختری

مگس گیر ابلق باختری

 

خانواده بلبل خرما – PYCNONOTIDAE

بلبل خرما

بلبل خرما

 

خانواده توکا – TURDIDAE

توکاي بال سرخ

توکاي بال سرخ

 

خانواده چرخ ریسک – PARIDAE

چرخ ریسک بزرگ

چرخ ریسک بزرگ

چرخ ريسک پشت بلوطي

چرخ ريسک پشت بلوطي

چرخ ريسک پشت بلوطي

چرخ ريسک پشت بلوطي

 

خانواده کمرکلی – SITTIDAE

کمرکلي بزرگ

کمرکلي بزرگ

ديوار خزک

ديوار خزک

 

خانواده گنجشک – PLOCEIDAE

گنجشک معمولي

گنجشک معمولي

 

خانواده سهره – FRINGILLIDAE

سهره نوک قيچي

سهره نوک قيچي

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما