حواصیل

حواصیل
حواصیل
حواصیل خاکستری (♂ و ♀) – Ardea cinerea
اندازه : ۹۰ سانتیمتر

اگرت بزرگ  (♂ و ♀) – Egretta alba
اندازه : ۸۸ سانتیمتر

حواصیل ارغوانی – Ardea purpurea
اندازه : ۷۸ سانتیمتر

بوتیمار – Botaurus stellaris
اندازه : ۷۵ سانتیمتر

گاوچرانک – Bubulcus ibis
اندازه : ۵۰ سانتیمتر

اگرت ساحلی (شکل تیره و روشن) – Egretta gularis
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

بوتیمار کوچک – Ixobrychus minutus
اندازه : ۳۵ سانتیمتر

حواصیل شب – Nycticorax nycticorax
اندازه : ۶۰ سانتیمتر

اگرت کوچک – Egretta garzetta
اندازه : ۵۵ سانتیمتر

حواصیل زرد – Ardeola ralloides
اندازه : ۴۵ سانتیمتر

حواصیل سبز – Boturides striatus
اندازه : ۴۶ سانتیمتر

-
-

طراحی و ساخت : کاظم پرستگاری

نظر خود را ارسال كنيد

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما