اطلس پرندگان ایران و خاورمیانه

به نام خداوند خالقی که زیبا است و زیبائی را دوست دارد. سبحان است، و ستایش، او را سزد. یکتا است، و بزرگترین است.

اطلس پرندگان ایران و خاورمیانه ،مجموعه ای شخصی است که حدود ۶۰۰ قطعه از گونه های مختلف پرندگان ایران و خاورمیانه را شامل می شود.

این مجموعه منحصر به فرد که ساخت آن حدود ۳۰ سال به طول انحامیده است، معرف اغلب خصوصیات پرنده شناسی، از قبیل اندازه، رنگ، وزن و کلیه افتراق‌های فصلی و جنسی، تمایز گونه ای یک جنس، رده و خانواده می باشد. اطلس مذکور به گونه ای طراحی شده است که علاوه بر حفظ موازین هنری و اصول زیبایی شناسی، نشان دهنده ژست پرندگان در طبیعت نیز می باشد. ایستایی این پرندگان روی دو پای خود بدون اینکه تکیه گاهی داشته باشند، موضوعی شاخص در شیوه طراحی و ساخت این مجموعه است.

موادی که برای ساخت پرندگان این مجموعه به کار رفته از ترکیبی مخصوص تهیه شده که دارای خصوصیاتی از جمله فساد ناپذیری، استحکام بالا، قابلیت رنگ پذیری و عدم شعله ور شدن است. مقاومت بالا نسبت به ضربه و مهمتر از همه لب پران نشدن از دیگر ویژگیهای این مواد محسوب می شود.

در کنار هم قرار گرفتن انواع گونه‌ها به خصوص گونه‌های کمیاب و در حال انقراض که در کمتر موزه، پارک طبیعی و یا باغ پرندگان قابل مشاهده می‌باشند، از ویژگی‌های خاص این مجموعه است و مجموعه حاضر راتبدیل به اطلسی کامل و مجسم از پرندگان ایران و خاورمیانه نموده است.

کاظم پرستگاری

The Birds of Iran and Middle East

اطلس پرندگان ایران و خاور میانه

بخشی از کلکسیون شخصی اطلس پرندگان ایران و خاورمیانه

کاظم پرستگاری

The Birds of Iran and Middle East

اطلس پرندگان ایران و خاور میانه

صفحه اصلی
صفحه اصلی
آلبوم تصاویر
آرشیو
آرشیو
تماس با ما
تماس با ما